SINUS KİTİ

K ompakt Tasarım

Sinüs prosedürü için kullanılan çeşitli araçlar
5 bileşen
Serbest Asansör : OFE
Kemik Greft Taşıyıcı : OBGC
Zar Ayrıştırıcı (Daire tipi) : OMSC
Sinus Curette : Kısa – OSCS
Sinus Curette : Uzun - OSCL