NH Implant SİSTEMİ

NH, biyolojik olarak absorbe edilebilen bir malzeme olan hidroksiapatit (HA) ile kaplama teknolojisinin uygulandığı bir implanttır. HA kılıfı ultra-ince, yani 10nm veya daha az kadar ince ve HA bir SA titanyum yüzeyi ile maruz bırakılır. HA tarafından hızlı osteogenez ve osteointegrasyon, implantların başlangıç stabilitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Yüzeyde kaplanan HA, kemik yeniden şekillenmesi sırasında bir osteoklast tarafından emilebileceğinden, HA kaplı implantlar, uzun dönemde bile deskuamasyon konusunda endişe duymadan mükemmel osteointegrasyon gösterir.